Lasteaed võiks olla peredele taskukohasem.

Lapse lasteaias käimine on kõrgete lasteaiamaksude tõttu muutumas luksuseks, kuigi peaks olema tagatud kõikidele lastele sõltumata lapsevanemate majanduslikust võimekusest.

Eestis täna keskmist palka saavad pered tulevad igapäevaselt vaevu ots-otsaga kokku ning lasteaiatasud on arvestatav osa pere väljaminekutest. Paljud lapsevanemad arvutavad täna hoolega, kas neil oleks finantsiliselt kasulikum koos oma lastega kodus olla ning hoida kokku lasteaiatasude osas või minna tööle ning sissetulekutest suur osa igakuiselt lasteaia eest ära maksta.
Alushariduse spetsalistid aga kinnitavad, et lasteaias käimine on väga oluline, eelkõige just laste sotsiaalsete oskuste mitmekülgseks arenemiseks. Selge on, et lasteaiatasude osas tuleb midagi ette võtta, et muuta laste alushariduses osalemine kõigile peredele taskukohaseks.
Tallinna sotsid on otsa lahti teinud ning öelnud välja, et lapsed peavad saama lasteaias tasuta tervislikku toitu. Koolilapsed saavad juba aastaid tasuta lõunat süüa, paljudes hoolivates koolides ka juba tasuta hommikusööki. Lasteaedade toidupäeva hind on aga jätkuvalt tõusutrendis ning samuti nagu kohatasu, on see väga erinev. Siin ei puuduta erinevus toidutasu osas vaid omavalitsusi – iga lasteaed kehtestab ise oma toidupäeva maksumuse. Tallinna linnas näiteks kõigub toidupäeva hind lasteaedades 1,3 – 2,4 euro vahel. Teemaga kursis olles, julgen öelda, et kahekümne sendine vahe toidupäeva hinnas ei tähenda reeglina oluliselt paremat toidu kvaliteeti vaid asutuse võimekust toitlustamisega hakkama saada.
Oluline on rõhutada, et tasuta toit tooks lasteaeda need lapsed, kes muidu ehk kokkuhoiu pärast tihti koju jäetakse. Lasteaia toidu kvaliteeti reguleerivad mitmed õigusaktid ning toimub pidev järelevalve, mistõttu on tagatud, et lapsed saavad lasteaias toitu, mis sisaldab neile kõike vajalikku. On eriti tähtis, et lasteaiatoitu saaksid süüa just vähem kindlustatud perede lapsed, kellele kodus ehk nii kvaliteetset toitumist ei võimaldata.
Rõõm on tõdeda, et ka teised erakonnad on mõistmas kõrgete lasteaiamaksude probleemi Eesti peredele. Konservatiivse Rahvaerakonna ettepanek kohatasu ülemmäära vähendamiseks 20 protsendilt 10 protsendile alampalgast on suurepärane algatus. Eestkõneleja Jaak Madison tõdeb küll ka ise, et keskmiselt on juba kohalikud omavalitsused alandanud kohatasu 10% peale. Seetõttu on EKRE algatus kosmeetilist laadi ning perede maksekoormust oluliselt ei vähenda.
Ühises arutelus leiame võimalused, kuidas muuta kohatasu peredele veelgi taskukohasemaks. Üks kuu kohatasu vabastust on kasutusel juba mitmes omavalitsuses. Ehk kui pere tahab minna paariks nädalaks puhkama, saavad nad võtta selle ühe kuu aastas kohatasuvabaks. Usun, et see aitab peredel lahendada ka palju elulisemaid küsimusi, kui puhkusele minek.
Loodan, et head ja vajalikud ettepanekud ei jää peale oktoobrikuud vaid ilusateks mõteteks vaid juba järgmisel eelarve aastal teoks saavad. Kvaliteetne soe toit peab olema iga lasteaialapse õigus, mitte võimalus. Taskukohasem ja paindlik kohatasu annaks Eesti peredele kindluse ja tunde, et lapsed on ühiskonnas väärtustatud.

Leave a Reply

Your email address will not be published.