Eestikeelne lasteaed? Küsimus ei ole kas, vaid kuidas?

“Või kujutab keegi tõsimeeli ette, et praeguses noorte pedagoogide nappuses leidub soovijaid, kes «siseneksid getodesse» ja hakkaksid seal vene lapsi vägivaldselt «eestistama»? Kui aga arvatakse, et seda hakkavad keeleinspektsiooni piitsa all ka nooremas kooliastmes tegema vene õpetajad ise, siis nii saadava väljundi keelt ja meelt pole vist vaja kommenteerida” kirjutab Jaak Allik Postimehes.

Olukorda Tallinna venekeelsetes lasteaedades ja pedagoogide nappust kirjeldasin ka mina Eesti Päevalehes paar nädalat tagasi. Lihtsaid vastuseid ei ole ja tekkinud olukorraga tuleb tegeleda. Riiklikul tasandil ei ole lasteaiaõpetajatega aastaid tegeletud. Kehtestatud on eesti keele kui teise keele õppe kohustus ning kvalifikatsiooninõuded, aga kvaliteedi tagamine on jäetud kohalike omavalitsuste õlule. Järelkasvu ettevalmistamisega on aga vaja alustada tasemehariduses ning leida motivaatorid keeleõpetajatele. Lasteaed on tundlik keskkond ning rapsides ja poliitloosungitega vehkides võib siin tekitada vaid kahju. Olen jätkuvalt arvamusel, et vaimselt tervet ühiskonda ei ehita, külvates inimestesse hirmu laste turvalisuse pärast. Loe siit

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.