Lapse lasteaeda jõudmine ei tohi sõltuda tema vanemate rahakoti paksusest!

Eesti Päevalehest loetud Kristi Stahli arvamusloo „Kõigile tasuta lasteaiakoha andmine teeks rohkem halba kui head“ puhul teeb kõige enam muret see, et lastega tegelev inimene seab kahtluse alla kõigile lastele võrdselt hea ja turvalise kasvukeskkonna võimaldamise. Vahendid riigieelarves on alati prioriteetide küsimus ning viimastel aastatel on paljude  rõõmuks just lapsed, pered ja haridus tõusnud rahvusliku väärtusena esiplaanile. Tänu sotsiaaldemokraatide pingutustele ja järjepidevale tööle maksab riik alates 2019. aasta jaanuarist pere esimesele ja teisele lapsele kolm korda suuremat toetust kui 2014. aastal.[…]

Linnavõim surub läbi kabinetivaikuses tehtud olulisi otsuseid

Novembri neljandal kolmapäeval toimus Tallinna Linnavolikogu uues koosseisu haridus- ja kultuurikomisjoni esimene koosolek, kus olid arutlusel kaks olulist, tallinlastele suure mõjuga eelnõud. Esmalt tutvustas Tallinna haridusameti esindaja haridusministeeriumi ja Tallinna linna vahel sõlmitud kokkulepet, mille alusel rajatakse Tallinnasse 3 riigigümnaasiumi kokku 2000 õppekohaga. Gümnaasiumid peaks alustama tööd 2020-2023. Kooli tegevuse alustamisel vähendab linn vastuvõttu juba toimivatesse Tallinna gümnaasiumitesse samas mahus kui riigigümnaasiumisse lapsi vastu võetakse. Linna ja riigi kokkuleppe aluseks on Tallinna koolivõrgu korrastamise kava 2013-2021. Kavas on mustvalgel kirjas,[…]

Terve ja turvalise ühiskonna nimel.

Alkoholi liigtarbimine toob iga päev muret ja probleeme paljudele peredele. Iga samm, mida tehakse alkoholi tarbimise vähendamiseks, olgu see kallim hind või reklaami piiramine, aitab kaasa, et meie lapsed kasvaksid turvalises ja terves ühiskonnas. Toetame peresid ja hoiame oma lapsi. Ütleme alkoholile ei mitte ainult septembris vaid iga päev!

Lubaduste aeg on käes!

Kirjutasin kommentaari Reformierakonna lubadusele kohatasu kaotamisest lasteaias. Saan aru, et suurte lubaduste aeg on käes, kuid asjad peaks ikka prioriteetide järgi ritta seadma. Tallinnas on pea 60 lasteaeda, mis on väga-väga halvas korras. Teeme kõigepealt ära tasuta toidu, mis lapsevanemale lasteaiamaksu pea poole väiksemaks teeb. Kohatasu kaotamiseks kuluva 14 miljoni euro eest aastas remondime aga kõik Tallinna lasteaiad. Ei ole normaalne, et pea pooled väikestest tallinlastest peavad veetma pikad päevad ebatervislikes tingimustes, mis tingitud amortiseerunud kommunikatsioonidest vanades lasteaiahoonetes.  

Eestikeelne lasteaed? Küsimus ei ole kas, vaid kuidas?

“Või kujutab keegi tõsimeeli ette, et praeguses noorte pedagoogide nappuses leidub soovijaid, kes «siseneksid getodesse» ja hakkaksid seal vene lapsi vägivaldselt «eestistama»? Kui aga arvatakse, et seda hakkavad keeleinspektsiooni piitsa all ka nooremas kooliastmes tegema vene õpetajad ise, siis nii saadava väljundi keelt ja meelt pole vist vaja kommenteerida” kirjutab Jaak Allik Postimehes. Olukorda Tallinna venekeelsetes lasteaedades ja pedagoogide nappust kirjeldasin ka mina Eesti Päevalehes paar nädalat tagasi. Lihtsaid vastuseid ei ole ja tekkinud olukorraga tuleb tegeleda. Riiklikul tasandil ei[…]

Lasteaed võiks olla peredele taskukohasem.

Lapse lasteaias käimine on kõrgete lasteaiamaksude tõttu muutumas luksuseks, kuigi peaks olema tagatud kõikidele lastele sõltumata lapsevanemate majanduslikust võimekusest. Eestis täna keskmist palka saavad pered tulevad igapäevaselt vaevu ots-otsaga kokku ning lasteaiatasud on arvestatav osa pere väljaminekutest. Paljud lapsevanemad arvutavad täna hoolega, kas neil oleks finantsiliselt kasulikum koos oma lastega kodus olla ning hoida kokku lasteaiatasude osas või minna tööle ning sissetulekutest suur osa igakuiselt lasteaia eest ära maksta. Alushariduse spetsalistid aga kinnitavad, et lasteaias käimine on väga oluline, eelkõige[…]

Lasteaiakoht ei tohi muutuda luksuskaubaks

Fotol minu ema Astrid Ojaste, muusikaõpetaja Pärnu lasteaias aastal 1974     Järjest enam peresid on tõsistes raskustes järeltulijate eest lasteaiakohatasu maksmisel. Mitmesugustel põhjustel ei suudeta seda täies ulatuses tasuda või soovitakse maksepikendust. Ja need pole sugugi inimesed, kes oma lastest ei hooliks või oleksid sotsiaalsete probleemide küüsis. Loe edasi: http://www.ohtuleht.ee/800162/annela-ojaste-lasteaiakoht-ei-tohi-muutuda-luksuskaubaks

Presidendi väljaöeldust alguse saanud projekt areneb jõudsalt!

Käisime eile koos varajase võõrkeeleõppe töörühmaga Kadriorus, Vabariigi Presidendi kantseleis oma pilootprojekti tutvustamas. Meid võtsid vastu Presidendi nõunikud Liia Hänni ja Urmo Kübar. Koos minuga olid projekti tutvustamas Merle Jung Tallinna Ülikoolist ja Riina Salak Tallinna Raadiku lasteaiast. Nõunikud olid väga huvitatud projekti detailidest ning tund aega kestnud elav vestlus oli väga sisukas. President on põhimõtteliselt andnud meie algatusele oma “õnnistuse” ning edasine samm on ühiselt koos linnavolikogus olevate erakondade esindajatega algatada eelnõu pilootprojekti elluviimiseks Tallinna linnas. Veel varajase võõrkeeleõppe[…]

Milline peaks olema õppija arengut toetav kool?

Päris selge on, et õppija arengut toetavas koolis peab nii õppetegevuse sisu kui korraldus lähtuma õppija vajadustest. Lapse ja nooruki mitmekülgse arengu aluseks on vaimselt ja sotsiaalselt turvaline koolikeskkond ning õppijale tähenduslik ja võimetekohane õpiprotsess. Erinevad uuringud ja strateegilised dokumendid nagu PIAACE, Eesti Elukestva Õppe strateegia 2014-2020 ning mitmed Euroopa Liidu haridusstrateegiad rõhutavad õppijate sotsiaalsete oskuste ning konstruktiivse õppimise olulisust. Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikest õppekavadest leiame üldpädevused, õppijakeskse õpikäsituse ning õpikeskkonna kirjeldused, mis samuti rõhutavad mitmekesise ja õpilaste individuaalsust arvestava[…]