Annela Ojaste, Tallinna Asunduse Lasteaia juhataja

SDE varajase võõrkeeleõppe poolt

Vastuse varajase võõrkeeleõppe oponentidele andis eile Asunduse lasteaeda kokku kutsutud keeleõppe ekspertide ja praktikute ümarlaud. Kuulates ekspertide seisukohti, eesotsas keeleteadlase ja Eesti Instituudi juhatuse esimehe Mart Meriga, sain veel enam kinnitust, et võõrkeeleõppe mõju lasteaias saab olla ainult positiivne. Täna kasutatakse eesti lasteaedades valdavalt lapsekesksel metoodikal põhinevat lõimitud tegevuste süsteemi. Akadeemilisi teadmisi omandavad lapsed lõimituna mängu ja igapäevategevustega. Õpetajad loovad lastele sobiva õpikeskkonna, kus motivaatorina kasutatakse laste loomulikku huvi uute teadmiste vastu. Kui lapsed suudavad edukalt omandada uusi teadmisi näiteks[…]

Kohtumine Riigikogus

Sel nädalal korraldasin vene lasteaedade õpetajatele ekskursiooni Riigikokku. Tutvusime hoone ajaloo ja ruumidega. Toimus sisukas arutelu tervise – ja tööministri Jevgeni Ossinovskiga. Üllatuseks oli kohtumine Eiki Nestoriga, kes kutsus meid lahkesti oma tööruumidesse ja rääkis mõned meeleolukad seigad om päevatööst. Kõik said teha selfisid nii ministri kui riigikogu esimehega ning vastused oma küsimustele.

Ka vene perede lastel on õigus emotsionaalsele turvalisusele

Avaldasin arvamust vene keelses Postimehes. Kes vene keeles lugeda ei oska või ei viitsi 🙂 siis lühikokkuvõte on selline. Vene meedias sai tähelepanu Margus Tsahkna väljaütlemine, et kõik lasteaiad peaks olema eestikeelsed. Me võime võtta pikas perspektiivis selle küll lõimumise eesmärgiks, aga lasteaednikuna sean esikohale lapse huvid ja emotsionaalse turvalisuse. Näen praktikas olukordi, kus vene lapsel on eesti lasteaias väga raske. Õpetajad annavad endast parima, kuid keelebarjäär paneb lapsed ja töötajad tihti võimatutesse olukordadesse, kus kaotajaks ikka laps. Eesti lasteaiad[…]

Õpetajalt-õpetajale!

Sel reedel tutvustasin Õpetajate majas Tallinna lasteaedade õppealajuhatajatele WANDA metoodikat. Näen meie lasteaedades probleemi, et õpetajad jäävad oma rühma nö “kinni”. Objektiivsetel põhjustel on neil vähe aega suhelda töökaaslastega (va rühma teine õpetaja), et arutada professionaalseid teemasid. Õpetajad saavad kokku lastega õues olles, kuid siis tuleb ikka peamiselt lastega tegeleda, sisuliseks vestluseks aega ei jää. Infokoosolekutel ja pedagoogilistel nõupidamistel kulub aeg intensiivseks infovahetuseks ja arutluseks tihtilugu aega jälle napib. Töövälistel personaliüritustel on aga rõhk omavahelisel vabal suhtlusel, pigem soovitakse rääkida[…]

Haridusjuhtide aastakonverents 10

2.-3. veebruaril Pärnus toimunud konverents tähistas oma 10 juubelit igati väärikalt. Kahel päeval oli võimalus kuulata sisukaid ja inspireerivaid mõtteid haridusest väga erinevate valdkondade sptesialistidelt. Minu arvates sisukaima kõne pidas meie president Kersti Kaljulaid konverentsi esimesel päeval esimese kõnelejana. Muuhulgas ütles president, et peaksime “sõnastama ja kehtestama oma komberuumi”. Tõepoolest ajal, kui meie riiki saabub erinevatel põhjustel külalisi või uusi elanikke võiks meil olla kokkulepitud ja sõnastatud reeglid ja käitumisnormid, mille alusel meie siin oma kodumaal toimetame. Samas aitaks selline[…]