Lasteaiakoht ei tohi muutuda luksuskaubaks

Fotol minu ema Astrid Ojaste, muusikaõpetaja Pärnu lasteaias aastal 1974     Järjest enam peresid on tõsistes raskustes järeltulijate eest lasteaiakohatasu maksmisel. Mitmesugustel põhjustel ei suudeta seda täies ulatuses tasuda või soovitakse maksepikendust. Ja need pole sugugi inimesed, kes oma lastest ei hooliks või oleksid sotsiaalsete probleemide küüsis. Loe edasi: http://www.ohtuleht.ee/800162/annela-ojaste-lasteaiakoht-ei-tohi-muutuda-luksuskaubaks

Presidendi väljaöeldust alguse saanud projekt areneb jõudsalt!

Käisime eile koos varajase võõrkeeleõppe töörühmaga Kadriorus, Vabariigi Presidendi kantseleis oma pilootprojekti tutvustamas. Meid võtsid vastu Presidendi nõunikud Liia Hänni ja Urmo Kübar. Koos minuga olid projekti tutvustamas Merle Jung Tallinna Ülikoolist ja Riina Salak Tallinna Raadiku lasteaiast. Nõunikud olid väga huvitatud projekti detailidest ning tund aega kestnud elav vestlus oli väga sisukas. President on põhimõtteliselt andnud meie algatusele oma “õnnistuse” ning edasine samm on ühiselt koos linnavolikogus olevate erakondade esindajatega algatada eelnõu pilootprojekti elluviimiseks Tallinna linnas. Veel varajase võõrkeeleõppe[…]

Milline peaks olema õppija arengut toetav kool?

Päris selge on, et õppija arengut toetavas koolis peab nii õppetegevuse sisu kui korraldus lähtuma õppija vajadustest. Lapse ja nooruki mitmekülgse arengu aluseks on vaimselt ja sotsiaalselt turvaline koolikeskkond ning õppijale tähenduslik ja võimetekohane õpiprotsess. Erinevad uuringud ja strateegilised dokumendid nagu PIAACE, Eesti Elukestva Õppe strateegia 2014-2020 ning mitmed Euroopa Liidu haridusstrateegiad rõhutavad õppijate sotsiaalsete oskuste ning konstruktiivse õppimise olulisust. Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikest õppekavadest leiame üldpädevused, õppijakeskse õpikäsituse ning õpikeskkonna kirjeldused, mis samuti rõhutavad mitmekesise ja õpilaste individuaalsust arvestava[…]

Annela Ojaste, Tallinna Asunduse Lasteaia juhataja

SDE varajase võõrkeeleõppe poolt

Vastuse varajase võõrkeeleõppe oponentidele andis eile Asunduse lasteaeda kokku kutsutud keeleõppe ekspertide ja praktikute ümarlaud. Kuulates ekspertide seisukohti, eesotsas keeleteadlase ja Eesti Instituudi juhatuse esimehe Mart Meriga, sain veel enam kinnitust, et võõrkeeleõppe mõju lasteaias saab olla ainult positiivne. Täna kasutatakse eesti lasteaedades valdavalt lapsekesksel metoodikal põhinevat lõimitud tegevuste süsteemi. Akadeemilisi teadmisi omandavad lapsed lõimituna mängu ja igapäevategevustega. Õpetajad loovad lastele sobiva õpikeskkonna, kus motivaatorina kasutatakse laste loomulikku huvi uute teadmiste vastu. Kui lapsed suudavad edukalt omandada uusi teadmisi näiteks[…]

Kohtumine Riigikogus

Sel nädalal korraldasin vene lasteaedade õpetajatele ekskursiooni Riigikokku. Tutvusime hoone ajaloo ja ruumidega. Toimus sisukas arutelu tervise – ja tööministri Jevgeni Ossinovskiga. Üllatuseks oli kohtumine Eiki Nestoriga, kes kutsus meid lahkesti oma tööruumidesse ja rääkis mõned meeleolukad seigad om päevatööst. Kõik said teha selfisid nii ministri kui riigikogu esimehega ning vastused oma küsimustele.

Ka vene perede lastel on õigus emotsionaalsele turvalisusele

Avaldasin arvamust vene keelses Postimehes. Kes vene keeles lugeda ei oska või ei viitsi 🙂 siis lühikokkuvõte on selline. Vene meedias sai tähelepanu Margus Tsahkna väljaütlemine, et kõik lasteaiad peaks olema eestikeelsed. Me võime võtta pikas perspektiivis selle küll lõimumise eesmärgiks, aga lasteaednikuna sean esikohale lapse huvid ja emotsionaalse turvalisuse. Näen praktikas olukordi, kus vene lapsel on eesti lasteaias väga raske. Õpetajad annavad endast parima, kuid keelebarjäär paneb lapsed ja töötajad tihti võimatutesse olukordadesse, kus kaotajaks ikka laps. Eesti lasteaiad[…]

Õpetajalt-õpetajale!

Sel reedel tutvustasin Õpetajate majas Tallinna lasteaedade õppealajuhatajatele WANDA metoodikat. Näen meie lasteaedades probleemi, et õpetajad jäävad oma rühma nö “kinni”. Objektiivsetel põhjustel on neil vähe aega suhelda töökaaslastega (va rühma teine õpetaja), et arutada professionaalseid teemasid. Õpetajad saavad kokku lastega õues olles, kuid siis tuleb ikka peamiselt lastega tegeleda, sisuliseks vestluseks aega ei jää. Infokoosolekutel ja pedagoogilistel nõupidamistel kulub aeg intensiivseks infovahetuseks ja arutluseks tihtilugu aega jälle napib. Töövälistel personaliüritustel on aga rõhk omavahelisel vabal suhtlusel, pigem soovitakse rääkida[…]