Õpetajalt-õpetajale!

Sel reedel tutvustasin Õpetajate majas Tallinna lasteaedade õppealajuhatajatele WANDA metoodikat.

Näen meie lasteaedades probleemi, et õpetajad jäävad oma rühma nö “kinni”. Objektiivsetel põhjustel on neil vähe aega suhelda töökaaslastega (va rühma teine õpetaja), et arutada professionaalseid teemasid. Õpetajad saavad kokku lastega õues olles, kuid siis tuleb ikka peamiselt lastega tegeleda, sisuliseks vestluseks aega ei jää. Infokoosolekutel ja pedagoogilistel nõupidamistel kulub aeg intensiivseks infovahetuseks ja arutluseks tihtilugu aega jälle napib. Töövälistel personaliüritustel on aga rõhk omavahelisel vabal suhtlusel, pigem soovitakse rääkida hobidest, perest, ühiskonnas aktuaalsetest teemadest, mis on igati normaalne.

Leian, et professionaalseks aruteluks on õpetajatele vaja planeeritud aega ja formaati. Siin on abiks erinevad metoodikad nagu kovisioon ja supervisioon. Tartu lasteaiad on välja töötanud lausa oma metoodika professionaalse kogemuse jagamiseks ja üheskoos õppimiseks.

WANDA on minu arvates parim formaat meeskondadele profesionaalseks aruteluks, reflektsiooniks ja koosõppimiseks. Asunduse lasteaias igaljuhul oleme metoodika kasutusse võtnud ning viimati toimunud sessioonil tundsin erilist rõõmu ja rahuldust sisuka ja konstruktiivse arutelu üle. Usun, et kõik õppisid, mina küll.

Aitäh Hea Alguse inimestele maaletoomise eest ja loodan, et tuleb veel koolitusi, et metoodikat laiemale ringile tutvustada. Kel juba huvi tekkis, siis lähemat infot saab minult või info@heaalgus.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published.