Õpetajalt-õpetajale!

Sel reedel tutvustasin Õpetajate majas Tallinna lasteaedade õppealajuhatajatele WANDA metoodikat. Näen meie lasteaedades probleemi, et õpetajad jäävad oma rühma nö “kinni”. Objektiivsetel põhjustel on neil vähe aega suhelda töökaaslastega (va rühma teine õpetaja), et arutada professionaalseid teemasid. Õpetajad saavad kokku lastega õues olles, kuid siis tuleb ikka peamiselt lastega tegeleda, sisuliseks vestluseks aega ei jää. Infokoosolekutel ja pedagoogilistel nõupidamistel kulub aeg intensiivseks infovahetuseks ja arutluseks tihtilugu aega jälle napib. Töövälistel personaliüritustel on aga rõhk omavahelisel vabal suhtlusel, pigem soovitakse rääkida[…]