Annela Ojaste, Tallinna Asunduse Lasteaia juhataja

SDE varajase võõrkeeleõppe poolt

Vastuse varajase võõrkeeleõppe oponentidele andis eile Asunduse lasteaeda kokku kutsutud keeleõppe ekspertide ja praktikute ümarlaud. Kuulates ekspertide seisukohti, eesotsas keeleteadlase ja Eesti Instituudi juhatuse esimehe Mart Meriga, sain veel enam kinnitust, et võõrkeeleõppe mõju lasteaias saab olla ainult positiivne. Täna kasutatakse eesti lasteaedades valdavalt lapsekesksel metoodikal põhinevat lõimitud tegevuste süsteemi. Akadeemilisi teadmisi omandavad lapsed lõimituna mängu ja igapäevategevustega. Õpetajad loovad lastele sobiva õpikeskkonna, kus motivaatorina kasutatakse laste loomulikku huvi uute teadmiste vastu. Kui lapsed suudavad edukalt omandada uusi teadmisi näiteks[…]

Ka vene perede lastel on õigus emotsionaalsele turvalisusele

Avaldasin arvamust vene keelses Postimehes. Kes vene keeles lugeda ei oska või ei viitsi 🙂 siis lühikokkuvõte on selline. Vene meedias sai tähelepanu Margus Tsahkna väljaütlemine, et kõik lasteaiad peaks olema eestikeelsed. Me võime võtta pikas perspektiivis selle küll lõimumise eesmärgiks, aga lasteaednikuna sean esikohale lapse huvid ja emotsionaalse turvalisuse. Näen praktikas olukordi, kus vene lapsel on eesti lasteaias väga raske. Õpetajad annavad endast parima, kuid keelebarjäär paneb lapsed ja töötajad tihti võimatutesse olukordadesse, kus kaotajaks ikka laps. Eesti lasteaiad[…]