Poliitika

Taskukohasemad lasteaiatasud

Peatan lasteaia kohatasu iga-aastase tõusu.
Üks kuu aastas on perele kohatasuvaba.

Tasuta tervislik toit lastele

Kaasan spetsialistid kontrollima ja tagama toidu kvaliteeti. Linn peab võtma vastutuse laste toidu tervislikkuse eest.

Kaasaegsed ja turvalised
lasteaiad

Kõik lasteaiahooned tuleb renoveerida 4 aastaga, et lastel oleks võrdsed ja turvalised tingimused.

Tugispetsialist igasse lasteaeda

Lastepsühholoog või eripedagoog peab olema igas lasteaias, et tagada lastele turvaline keskkond, nõustada lapsevanemaid ning toetada õpetajaid.

Eesti keele õppe toetamine

Eesti keele õpet venekeelsetes lasteaedades on vaja toetada ning õpetajaid motiveerida, et lastele oleks tagatud võrdsed võimalused koolitee alustamiseks.

Varajane võõrkeeleõpe

Iga võõrkeele tundmine varases lapseeas suurendab laste võimekust omandada keeli edaspidi. Loome lastele parimad võimalused tulevikuks.

Плата за садик
по карману

Остановлю ежегодный рост платы за место.
Один месяц в году для семьи бесплатно.


Бесплатное питание
детям

Привлеку специалистов для контроля качества питания. Город должен взять ответственность за питание детей.


Современные и
безопасные сады

Все сады следует реновировать за четыре года, чтобы у детей были равные и безопасные условия.

Специалисты в каждом саду

Детский психолог должен быть в каждом саду, чтобы обеспечить детям безопасную среду, консультировать родителей и поддерживать учителей.

Поддержка изучения
эстонского языка

Необходимо поддерживать изучение эстонского языка и мотивировать учителей, чтобы обеспечить детям равные возможности для начала школьного пути.

Раннее изучение
иностранного языка

Изучение любого языка в раннем возрасте увеличивают способности к изучению языков в дальнейшем. Создадим детям лучшие возможности на будущее.